934553639 / 656915028    info@hemisferi.cat     


LES ALTES CAPACITATS A L'EDAT ADULTA


Potser el primer que cal dir per trencar amb idees preconcebudes que tan de mal fan és que les aacc no condueixen la felicitat ni a la infelicitat, sinó que allò essencial es poder encaminar aquest potencial i utilitzar­lo quan s’és adult i cuidar com s’integra aquest potencial en la globalitat que constitueix la personalitat.

En la nostra pràctica quotidiana hem vist que els adults dotats d’aacc i que no es senten satisfets amb les seves vides, sovint te relació amb la dificultat de marcar­se objectius i estratègies d’actuació, per una elevada exigència i perfeccionisme amb ells mateixos i amb les persones del seu voltant, per no trobar un grup de persones amb qui compartir realment els seus interessos o vivències, per la sensació de que res te veritablement sentit, per una mala acceptació de l'autoritat a nivell laboral o per una excessiva rigidesa o carència a nivell emocional.

Sovint les persones adultes que s’adrecen a nosaltres per tal de fer la valoració, ho fan des de la inquietud d’haver llegit sobre el tema i començar a veure’s extremadament reflectides per diferents trets: Hi ha persones que viuen aquest fet amb estranyesa, altres els hi provoca curiositat, d’altres troben respostes a fets de la pròpia història que fins a llavors no les tenien... En qualsevol cas, les aacc són un tret que tenyeix invariable i àmpliament diferents àrees de la personalitat i poder coneixeu­ho fa que sovint es desbloqueixin aspectes de la vida adulta que feia temps que estaven enquistats.

    Política de privacitat        Avís legal