934553639    info@hemisferi.cat     


CURS DE FORMACIÓ


El curs pretén dotar als participants dels continguts teòrico-pràctics i tècnics implicats en la detecció, diagnòstic i intervenció en les altes capacitats intel·lectuals potenciant, alhora, les habilitats personals i professionals de les persones implicades en l’educació i el seguiment d’aquests nens/es.

És un curs adreçat a psicopedagogs, psicòlegs, mestres i altres professionals del desenvolupament infantil i juvenil, tot i que es treballaran més uns punts o uns altres del guió en funció del grup i els seus interessos. Per aquest motiu, és un curs que fem en petit grup (màxim 4 persones) per tal de poder adaptar al màxim els continguts, ja que per la nostra experiència els interessos difereixen molt en funció del rol que els participants tinguin envers l’alumne amb AACC.

Objectius

• Reflexionar sobre la importància de dotar aquest alumnat dels ajuts necessaris per a una maduració cognitiva, emocional i social equilibrada.

• Conèixer els trets identificadors de les altes capacitats per detectar-los i valorar-los adequadament. Què cal tenir en compte a l’hora de fer el diagnòstic.

• Situar els diferents perfils que pot presentar l’alumnat amb altes capacitats per tal d’implementar una bona estratègia educativa a l’aula.

Guió

 1. Introducció
  1. Estereotips i prejudicis
 2. Característiques sobre l’alumnat amb altes capacitats
  1. Tipologia d’alumnat amb altes capacitats: superdotats, talentosos, precocitat...
  2. Factors de risc. Per què és necessària la intervenció especial en aquests alumnes
 3. Conceptes psicològics
  1. Intel·ligència i superdotació. Models d’intel·ligència humana
  2. Creativitat i superdotació
 4. Avaluació
  1. Demanda dels pares/mares - demanda dels mestres
  2. Elements per fer pre-identificacions a l’aula
  3. Avaluació i diagnòstic
  4. Com elaborar un informe sobre AACC
 5. Orientació psicopedagògica
  1. Orientació a la família
  2. Orientació a l’escola (orientador o tutor)
 6. Intervenció educativa
  1. Models, tècniques i programes
 7. Activitat pràctica. Abordatge d’un cas


Duració curs

12 hores lectives repartides en 6 sessions de dues hores.

10 hores de pràctiques al centre Hemisferi (inclouen observació del procés diagnòstic i intervencions a les escoles)

Preu

400 euros

Horaris

A establir amb el grup. Normalment la part teòrica es realitza dimecres al matí i la part pràctica a les tardes.

    Política de privacitat        Avís legal